Раждане на звездите
Слънцето
Полярна звезда
Двойни звезди
Бели джуджета
Черни джуджета
Жълти джуджета
Червени джуджета
Пулсари
Звездни купове
Видове звездни купове

Звезди

Звездите са разтопени газови кълба. Температурата на повърхността им е различна. При някои звезди тя достига до 3 000 К, а при други до 30 000 К. На нашето слънце температурата на повърхността е 6 000 К. Говорейки за повърхност, можем да имаме предвид само видимата повърхност, тъй като газовото кълбо не може да има никаква твърда повърхност. Средната звезда е много по-голяма от плантата, и въпреки че е само газово кълбо, тя е и много по-масивна. Във вселената има странни звезди, имащи размери, типични за планетите, но многократно надвишаващи последните по маса. Слънцето например има маса 750 пъти по-голяма от останалите тела в Слънчевата система. Има звезди стотици пъти превишаващи масата на Слънцето и други, толкова пъти по-малки от него по същия показател. Най-често, обаче, масата на звездите е в предела от 1/12 масата на слънцето до 100 негови маси. Може да бъде и много по-голяма, но такива звезди са твърде рядко срещани. От всичко това, не е трудно да се досетим, че звездите се отличават силно по своята плътност. Сред тях има такива, при които 1 куб. см превишава голям, натоварен презокеански кораб. На други веществото е толкова разредено, че плътността му е по-малка от плътността на най-чистия вакуум, постигнат в земните лаборатории.

Дори от най-близките звезди, светлината стига до нас за няколко години. А самите звезди са като точки в най-мощните телескопи. Впрочем това не е точно така: Звездите се виждат като елипсовидни или като островърхи ромбове, но това е свързано с изкривяването в телескопа, а не с увеличението. Звездите са безчислено множество. Никой не може да каже колко точно са те, още повече, че непрекъснато едни от тях умират, а други се раждат. Можем само да заявим, че в нашата галактика съществуват около 150 000 000 000 звезди, а във вселената има неизвестно число милиарди галактики. Известно е колко звезди могат да се видят на небето с невъоръжено око - около 4500. Още повече, Ако се зададе определен предел на яркост на звездата, това число може да се изчисли с точност. Ярките звезди отдавна са изброени и нанесени в каталози. Яркостта на звездите се характеризира със звездна величина, която астрономите от много време могат да определят.