Раждане на звездите
Слънцето
Полярна звезда
Двойни звезди
Бели джуджета
Черни джуджета
Жълти джуджета
Червени джуджета
Пулсари
Звездни купове

Слънцето

Маса = 1,989 x 1030 кг
Температура на повърхността - 6 058 °
Температура в центъра = 15 600 000 ° С
Диаметър = 1 392 000 км
Слънцето е най-близката до нас звезда. Отнася се към разреда "Жълти джуджета". Това са разтопени, със светеща повърхност газови кълба, образувани от 70 % Водород и 27 % Хелий. Другите му основни съставни са Кислород, Въглерод, Желязо, Неон, Азот, Силиций, Магнезий, Сяра. Масата му е около 2 х 10 27 тона, което е 329 400 пъти повече от масата на земята (6,2 х 1021 тона). Обемът му е около 1300 пъти по-голям от обема на Земята, а плътността му е 4 пъти по-малка от плътността на нашата планета. Налягането в центъра му достига 300 милиарда атмосфери, а температурата - 10 - 15 милиона градуса. Съчетанието от свръхвисоки налягане и температура в централната област на Слънцето, обуславят протичането на ядрени реакции, превръщащи водорода в хелий. Разстоянието от Земята до Слънцето е почти 150 000 000 км. Лесно е да напишем числото, но е трудно да си представим такова разстояние. Най-висока е скоростта на светлината. Само за 1 секунда, тя може да обиколи земното кълбо 8 пъти, но са и нужни цели 8 минути за да стигне от Слънцето до Земята. Ние виждаме слънцето във формата на диск с неголям размер. Знаейки разстоянието до Слънцето и ъгъла под който се вижда дискът му, можем да изчислим действителния му диаметър. Той се оказва 109 пъти по-голям от диаметъра на земното кълбо. За да се образува сфера, равна по обем на слънцето, е необходимо да се вземат 1 301 000 сфери с големината на Земята. Представете си голяма диня и до нея пшеничено зърно - ето такова е съотношението между размерите на Земята и Слънцето. Изучавайки движението на планетите, под действие на слънчевото притегляне, астрономите са определили масата на Слънцето. Тя е около 330 000 пъти по-голяма от масата на земята. Ако се съпостави това число с числото 1 301 000, ще разберем, че плътността на Слънцето е 4 пъти по-малка от тази на Земята. Средната плътност на Земята спрямо водата е 5,5 пъти, а на Слънцето - 1,4 пъти. Но дори да вземем всички планети от системата, заедно с техните спътници, общата им маса ще бъде 750 пъти по-малка от масата на самото Слънце. От Слънцето получаваме много светлина и топлина, а знаейки на какво огромно разстояние е от нас, можем да си представим каква температура излъчва. С помощта на различни способи, учените са успели да определят, че температурата на повърхността на Слънцето достига 6 000 °. При такава температура, то не може да бъде нито в твърдо, нито в течно състояние.

Слънцето е колосално плазмено кълбо, в центъра на което температурата достига до 20 милона градуса. Горещите слънчеви газове се намират в постоянно движение.

Ако тази информация е била полезна за Вас, гласувайте за този сайт ТУК