Раждане на звездите
Слънцето
Полярна звезда
Двойни звезди
Бели джуджета
Черни джуджета
Жълти джуджета
Червени джуджета
Пулсари
Звездни купове

Черни джуджета

Черни джуджета се наричат звезди, завършващи своя жизнен цикъл и намиращи се в последен стадий от развитието си. Стадий на черно джудже достигат звезди с маса, равна на 1,2 маси на Слънцето. Накратко, черното джудже е изстиващо, неспособно на самостоятелно излъчване бяло джудже. В процеса на изстиване бялото джудже неудържимо губи своята яркост, докато накрая напълно престане да излъчва. Открита е връзка между яркостта на белите джуджета и тяхната възраст. Така например при яркост 1000 пъти яркостта на Слънцето, възрастта на джуджето е Милиард години. При падане на яркостта до 10-4 яркостта на слънцето, в недрата на звездата започва кристализация. Основният запас от топлинна енергия на бялото джудже се съдържа в колебателните движения на йоните, които при температура под 15 000 К образуват кристална решетка. С времето намалява температурата и съответно колебателните движения на йоните.