Раждане на звездите
Слънцето
Полярна звезда
Двойни звезди
Бели джуджета
Черни джуджета
Жълти джуджета
Червени джуджета
Пулсари
Звездни купове

Жълти джуджета

Слънцето е типично жълто джудже. Моделът на Слънцето може да се разглежда като модел на жълтите джуджета. Естествено е вътрешният строеж на Слънцето да представлява особен интерес. Разработени са няколко модела на вътрешния строеж на Слънцето, различаващи се по числените величини на някои параметри. Особено важен в този план е химическият състав на ядрото на звездата. Работата е там, че червеното джудже има много по-малък постоянен химически състав в целия си обем, тъй като заради малката си яркост, през време на съществуване на галактиката, съставът му малко се е променил. Съвсем друго е при Слънцето.

Възрастта на Слънцето е известна - около 5 милиарда години. За такъв огромен срок вече можем да очакваме някакво намаляване на водорода в централната част на нашето светило, тъй като голяма част от водородното гориво на Слънцето вече е изразходвана - все пак нашата звезда свети от доста дълго време. Любопитно е, че централната температура на Слънцето, която се получава, почти не зависи от различните модели. Тя е близо 15 милиона по Келвин. Това означава, че озоновата термоядрена реакция в ядрото на Слънцето се явява протон-протонна реакция, въпреки, че немалък дял дава също и въглеродно-азотния цикъл.

Ако тази информация е била полезна за Вас, гласувайте за този сайт ТУК