1 Октомври 1957 година се явява началото на новото направление в науката, което получи името Космонавтика

Тя стана лидер в областта на глобалното изследване на вселената, тъй като заедно с нея се появиха технолоогии, позволяващи да се види това, което по-рано беше невидимо от Земята. Тия изследвания доведоха до това, че от шейсетте години на миналия век, Космонавтиката стана основна информационна база дори за една от най-древните науки - Астрономията. Една от най-прогресивните технологии на Космонавтиката е създаването на едиствената в света на технологиите Глобално изследване на нашата галактика с помощта на спътници-телескопи от базата на института "Галицино 2".

Такава технология позволява да се види и фиксира всичко, което се случва в космическите простори и да се изследва с максимална точност. На база на получените данни от Руската Космическа Федерация, беше създаден Каталог на космическите тела, за които по-рано никой нищо не знаеше.

Специално създадената комисия към Федерацията по Космонавтика, начело с втория космонавт на планетата, прие решение на новите космически тела да се дават имена, а не просто да се номерират, както се правеше по-рано в астрономията. Също така на базата на този каталог да се изработи навигационна карта на вселената и той да се използва за търговски цели.

Към днешна дата само 2 организации в света притрежават необходимите технологии и се занимават с глобално изучаване на вселената. Това са NASA и "Галицино 2" към министерство на отбраната на Руската федерация.

NASA не си е поставила за цел завеждането на търговски каталог. NASA извършва с телескопа Хабъл различни тематични изследвания, а резултатите от тези изследвания НАСА използва по свое усмотрение. Освен това Телескопът Хабъл работи самостоятелно и няма възножмостите за непрекъснато следене в постоянен режим на процесите в нашата галактика, докато в института "Галицино 2" за тази цел се използват 7 спътника.

На света съществуват няколко хиляди астрономически звездни каталози, като някои от тях са на възраст хиляди години. Като например каталогът, съставен от древногръцкия астроном Хипарх в средата на 2 век пр.н.е. Всички тези каталози са съставени на базата на изследвания от земята с помощта на стандартни телескопи. Обединява ги това, че в тях са записани координатите на общоизвестните космически обекти. (Общоизвестни космически обекти са тези, които са били известни на човечеството от древността и никой учен или научен институт няма права върху тяхното откририе.) Астрономическите каталози дават данни за някои (няколко стотици) космически обекти, открити от обсерваториите или от отделни астрономи, но всички тези обекти са получили наименованията си, които са им дадени от техните откриватели. Например на малка планета, регистрирана под номер 3901, през 2002 година беше дадено името "Звезда на Нанкинския университет" в чест на 100 годишнината на Цзянцзиншанската обсерватория на Академията на науките на Китай и тъй като тя беше открита от същия университет на 7 Април 1958 година. Общоизвестните космически обекти (известни до съставянето на тези каталози) са пронумеровани във всички каталози с буквено-цифрови означения и в различните каталози един и същ обект може да е изписан по раличен начин.Примерно галактика в съзвездието Андромеда. В каталога на Шарл Месе (XVII век) тя е под номер 31, в каталога NGS (края на XIX век) е под номер 224, в каталога UGC - номер 454 и т.н.

Всички обсерватории и учени-астрономи членуват в системата МАС (Международен Астрономически Институт) и като членове на тази организация се придържат към традициите на МАС, общоизвестните космически обекти освен буквено-цифрови означения, да нямат никакви други имена. Изхождайки от това, излиза, че ако някой се позовава на това, че е получил право да използва данни на кой да е Астрономически каталог на космическите обекти или казва, че в астрономическия каталог се регистрират имена на звезди, то автоматически става ясно, че ви вкарват в заблуждение, опитвайки се да ви докажат принадлежността си към научните организации. Въпреки, че тези организации, начело с МАС, винаги и навсякъде отричат своето участие в такъв род дейност. Много научни организации, притежаващи свои каталози, специално публикуват информация, в която конкретно излагат своето отношение към тези, които се позовават на техните каталози, още повече че последните използват тяхната интелектуална собственост за свои користни цели. Например някои открито се позовават на каталога на "US Naval Observatory", представяйки се за представители на Обсерваторията на военноморските сили на Съединените щати. А ето какво казват по въпроса самите собственици на каталога - http://www.usno.navy.mil/disclaimer.shtml:

"The appearance of external links on this World Wide Web site does not constitute endorsement by the Department of Defense/U.S. Navy/U.S. Naval Observatory of external web sites or the information, products or services contained therein. For other than authorized activities such as military exchanges and Morale, Welfare and Recreation sites, the Department of Defense/U.S. Navy/U.S. Naval Observatory does not exercise any editorial control over the information you may find at these locations. These links are provided consistent with the stated purpose of this Department of Defense web site."

Превод:

"Появяването на външни връзки, сочещи към този сайт, не означава одобрение на Отдела на Отбраната на САЩ, Флота на САЩ. Военноморската обсерватория на САЩ няма никакво отношение към външни уебстраници и информацията, продуктите и услугите, предлагащи се в тях, освен разрешените такива за военен обмен, морал, социални връзки и отдих. Военноморската обсерватория на Военноморските сили на САЩ към Отдела за отбрана не осъществява никакъв контрол над информацията, която вие можете да намерите в световната Интернет-мрежа. Тази страница е създадена единствено за нуждите на Министерството на Отбраната."

Други, с цел да вкарат клиентите си в заблуждение, си съчиняват някакви несъществуващи иституции, като например Калифорнийската обсерватория, която не съществува в природата като самостоятелна научна организация. Съществува калифорнийска обсерватория, но това е по-скоро географско уточнение на обсерваторията на Калифорнийския Технологичен институт, който отрича да има отношение към подобни дейности: USMail: Caltech, MC 105-24
1200 East California Blvd, Pasadena CA 91125 phone: 626-395-4671 fax: 626-568-9352 Please send your feedback to webmaster@astro.caltech.edu
http://www.astro.caltech.edu/
Има и такива, които обещават запис в каталога на една от водещите астрономически обсерватории в света Astrophysical Smithsonian Observatory, но къде ли са сега? - http://www.technews.ru/star/ А ето къде можете да направите справка по въпроса:
"For information on public programs, the CfA, or other current astronomical issues, please send email to the CfA's Public Affairs Office: pubaffairs@cfa.harvard.edu"

"Comments or questions about this website may be sent to CfA webmaster: www-admin@cfa.harvard.edu"

Mailing Address Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 60 Garden Street Cambridge, MA 02138

В Интернет има предложения и от други "организации", твърдящи, че имат право да дават имена на звезди, а някои, като московския планетариум, дори твърдят, че само те единствени имат това право. Ето изявлението по този повод, публикувано в официалния сайт на Международния звезден каталог Космос-Земя:
Официально со всей юридической ответственностью заявляем, что это Ложь, а Московский планетарий никакого отношения к научной деятельности не имеет. В их каталоге большая часть названий звезд скопирована с нашего Каталога к которому они имели доступ, когда на территории Московского планетария 1995-1996 находилось наше представительство, а они сами являлись нашими клиентами и приобретали регистрации наименования звезд у нас для своих шоу развлекательных программ как "Звезда-Звезде"
Да се проследят всички появяващи се и изчезващи, желаещи да се облагодетелстват по измамен начин е много трудно, но ние ще се опитаме доколкото можем и за в бъдеще да ви информираме, за да ви предпазим от шарлатаните. Много от тях използват и този начин за да спечелят доверието ви - пишат за измамниците и ви убеждават да се доверите единствено на тях.

ВНИМАНИЕ!
Има и друг вид търговци, така наречените "Честни мошеници". Те използват израза "нашият каталог". В този случай, ако им се доверите, нямате право да се сърдите на никого - вие сте били предупредени, че името ще бъде вписано в техния каталог и те могат да ви покажат тетрадката в която са го вписали :-))