Раждане на звездите
Слънцето
Полярна звезда
Двойни звезди
Бели джуджета
Черни джуджета
Жълти джуджета
Червени джуджета
Пулсари
Звездни купове

Звездни купове

Звездните купове са гравитационно свързани крупни звездни системи, съдържащи от десетки до милиони звезди с общ произход. Звездните купове се движат в гравитационното поле на галактиката като едно цяло.

Прието е звездните купове да се делят на два вида - кълбовидни звездни купове, принадлежащи към сферичните съставни на Галактиката и значително по-многочислените разсеяни звездни купове, а така съшо и движещи се звездни купове и групи звезди.

Видове звездни купове

Кълбовидни купове са сферични или елипсовидни звездни системи с численост на звездите от порядъка на 100 000. Те се отнасят към старото население на галактиката. Възрастта на кълбовидните купове е огромна - около 15 милиарда години.

Разсеяни купове са типични представители на плоската съставна на диска. Обикновено съдържат от 1000 до 10 000 звезди, т.е. те са много по-малки от кълбовидните купове и много по-млади от тях. Възрастта на разсеяните звездни купове представлява по-малко от половината от възрастта на кълбовидните. Така че съществува гигантски промеждутък от 5 - 10 милиарда години между раждането на кълбовидните и разсеяните звездни купове.

Движещи се купове са близки групи звезди, обладаващи сравнително голямо собствено движение. По основните си свойства, като състав на звездите и др., джижещите се купове не се отличават от разсеяните.

Звездни асоциации са групи звезди от определен тип, в които няма или има малко звезди от други типове. Затова плътността им е по-малка от необходимата за гравитационна устойчивост на групата. В областите на типичните звездни асоцоации, плътността на газопраховите и звездни вещества са по-високи от средните за галактиката.