ЦЕНИ

Направете Вашия избор за безплатен или платен сетификат, като попълните заявката
Ценоразпис
Примерни пакети
Бланка за заявка
Допълнителни услуги
Услуга Цена в лева
Отпечатване
Ламиниране
Снимка на звездата
Метален серификат печат - виж
Метален серификат гравиран - виж
Дървена подложка
Проспект на звездата и съзвездието
Ламиниран проспект
Представяне на 4 страници на web-адрес
Представяне на web-адрес от типа "www.име.zvezda.name"
Подаръчно опаковане
Подаръчна кутия
Рамка
1.50
1
35
79
190
10
37
55
9
15
9
17
от 5 до 50 лв

Следващите цени са, ако желаете името да бъде регистрирано в Международния звезден каталог.

Цени за регистриране на името в МЗК Space-Earth

Звездна величина Видимост Цена в лева
15*
14*
13*
12*
11*
10*
9*
8*
7*
6*
5*
Комплект документи
Безплатна звезда
Телескоп
Телескоп
Телескоп
Телескоп
Телескоп
Бинокъл
Бинокъл
Бинокъл
Бинокъл
Невъоръжено око
Невъоръжено око
 
 
30
40
60
80
190
240
370
630
890
1280
-
20
Обади се!

Към посочените цени трябва да добавите 5 лв разпределена такса за международен банков превод (РТМБП).

Пример 1: Регистрация име на звезда от 15* величина (30 лв) + изготвяне на комплект документи (20 лв) + РТМБП (5 лв) = 55 лв.
Пример 2: Регистрация име на звезда от 10* величина (240 лв) + изготвяне на комплект документи (20 лв) + РТМБП (5 лв) = 265 лв.


Как можете да заплатите:
Дружество Звезда
IBAN: BG04 RZBB 9155 1006 5642 47
SWIFT BIC: RZBBBGSF
Райфайзен Банк