Най-хубавия подарък за рожден ден, 8 март, годишнина или друг празник.
Начало . За нас . Процедура . Документи . Цени . Заявка . Контакти . Каталог . Търсене . Звездите . Съзвездия . Празници . Измамници . Помощ

На разходка, без да се загубим

Небето
Небесна сфера
Земята
Основни линии
Небесни координати
Въртене на небесната сфера
За да намерите местонахождението на космически обект по дадени координати, са необходими минимум познания за небесната сфера, движението на небесните тела по нея, както и за движението на земята. Също така трябва да имате минимум познания за разположението на един обект спрямо останалите, разположението на съзвездията и преместването им във времето над нас, а така също да сте наясно с някои координатни системи, както и с мерните единици.