Небесна сфера

Небето
Небесна сфера
Земята
Основни линии
Небесни координати
Хиляди години хората са наблюдавали небето и са се опитвали да внесат някакъв порядък в звездния хаос. Древните са смятали , че звездите са еднакво отдалечени от нас и са разположени върху една кристална сфера.
Небесната сфера е въображаемо понятие с център точката на наблюдение и е възприета в този вид за удобство при изчисляване местонахождението на звездите, движението на планетите и при други астрономически наблюдения.

Свойства на небесната сфера

На небесната сфера се използват само ъглови разстояния. Ъгловото разстояние между 2 точки на сферата е ъгълът между лъчите, изхождащи от окото на наблюдателя към тези 2 точки. Приети са следните единици за ъглово разстояние: