Примерни пакети за подарък

или направете собствен избор от ценоразпис

Примерни пакети:
Пакет с регистрация на 15* звездна величина, видима с телескоп - 55 лв
Получавате следните документи на електронен адрес: