Примерни пакети за подарък

или направете собствен избор от ценоразпис

Примерни пакети:
Пакет с регистрация на 13* звездна величина, видима с телескоп - 93 лв
Съдържа ламиниран комплект от следните документи: