Примерни пакети за подарък

или направете собствен избор от ценоразпис

Примерни пакети:
Пакет с регистрация на 12* звездна величина, видима с телескоп - 123 лв
Съдържа следните документи: