Примерни пакети за подарък

или направете собствен избор от ценоразпис

Примерни пакети:
Пакет с регистрация на 14* звездна величина, видима с телескоп - 70 лв
Съдържа следните документи на хартиен носител: