Общи условия

Дефиниции

Приемане и обработка на заявки.

Заявителят подава заявката чрез попълване на формуляра "Заявка", който е самостоятелна страница в този сайт.

Данните, подадени от заявителя ще бъдат използвани единствено с цел осъществяване на услугата и в никакъв случай няма да бъдат предавани на трета страна, с изключение на случаите, предвидени в закона.

В срок до 24 часа Изпълнителят изпраща писмо за потвърждение на заявката и се свързва със заявителя по предоставените от втория контактни данни (електонна поща и телефонен номер). В случай на невъзможност за връзка по вина на заявителя (неверни данни, неотговаряне на писмо или позвъняване), задължението за осъществяване на контакта остава отговорност на заявителя.

По желание на Заявителя, до окончателното потвърждаване, параметрите по Заявката могат да бъдат променяни.

Заявката се придвижва за изпълнение едва след потвърждението на заявителя, а в случай на необходимост и след осъществяване на контакт по телефона. След този момент Заявката не може да бъде променяна, с изключение на Допълнителните услуги.

По време на изпълнение на Заявката, Звезда СЕ ООД няма право да внася промени в заявката, без съгласие на Заявителя.

Срок

Срокът за изпълнение на Заявката е 3 работни дни. Тъй като изпълнението на регистрацията и изготвянето на документите се извършват извън страната, работните дни се събразяват и с тези в Руската федерация. При специални Заявки, срокът може да бъде различен при взаимно съгласие на двете страни.

Предаване на изпълнената услуга

Предаването се извършва на ръка в офиса на изпълнителя на ул Флора №8 или чрез куриер, като разходите за доставката са за сметка на Заявителя.

При приемането на пратката от куриер, Заявителят има право на предварителен преглед. В случай на установяване на транспортен дефект, той е длъжен да декларира обстоятелството пред куриера, който да оформи необходимите документи.

Разплащане

При заявена услуга за електронни документи, заявителят предплаща услугата в брой или по банкова сметка на Изпълнителя, която той предоставя чрез електронна или хартиена фактура.

При заявена услуга за отпечатани документи, Заявителят има избор за един от следните начини на разплащане:

Относно тези условия

Изпълнителят си запазва правото за промени в тези условия. При необходимост от такива промени, изпълнителят е длъжен да уведоми заявителя по електронна поща и да помести промените в този сайт.