Подарък Звезда
Ние ще открием за вас звезда,
а вие ще и дадете име.
Каталогът
Герман С. Титов
Буран
Галерия

Международен звезден каталог "Космос-Земя"


Основоположникът - вторият летец-космонавт на земята Герман Степанович Титов

Летец-космонавт Герман Титов
Учредителите - Иля Григориевич Маник, Стела Аркадиевна и Герман С. Титов


Корабът Буран


Буран на Космодрума върху ракетата носител преди излитане


Транспортирането на "пенсионера" до Москва.


Буран отвътре


От нашите приятели